Uzyskaj dofinansowanie na szkolenie w Neuro Projekt!

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych(RIS), wpis do rejestru szkół i placówek oświaty(RSPO) oraz Certyfikat Jakości ISO9001:2015, które upoważniają nas do prowadzenia szkoleń dofinansowywanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) lub z Bazy Usług Rozwojowych(BUR)

Dla kogo dofinansowanie?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy(KFS)
Dla przedsiębiorców zatrudniających minimum 1 osobę na umowę o pracę. Wtedy w szkoleniu możesz brać udział zarówno Ty jak i/lub Twój pracownik. Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, porozmawiaj ze swoim pracodawcą, aby ten delegował Cię na szkolenie.

Baza Usług Rozwojowych(BUR)

Dla przedsiębiorców na tzw. samozatrudnieniu oraz ich pracowników. W tej opcji na szkolenie możesz delegować samego siebie. Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie (zależy od województwa), porozmawiaj ze swoim pracodawcą, aby ten delegował Cię na szkolenie. (Z dofinasowań wykluczone są województwa pomorskie i mazowieckie)

Jaka jest kwota dofinansowania?

Poziom dofinasowania jest bardzo różny i zależy od województwa i programu dostępnego w danym urzędzie pracy lub u operatora w danym województwie.
Wynosi on zazwyczaj od 60-100% ceny szkolenia.

Co mam zrobić?

Informacje potrzebne przy wypełnianiu wniosku:

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu w godzinach pracy biura 09:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Nasze dane:

Tak będzie najszybciej: