Polityka Jakości

Obowiązuje od: 01.07.2022
Wersja: 02

Neuro Projekt Sp. Z o.o. mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług szkoleniowych wdrożył System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2015.

Zadaniem placówki jest organizacja szkoleń z zakresu fizjoterapii zapewniających uczestnikom:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie realizowanego programu szkoleniowego,
  • przygotowanie do pracy zawodowej z pacjentami w sposób zgodny z zasadami etycznymi, wymogami wiedzy fachowej, oczekiwaniami praktyki gospodarczej oraz potrzebami rynku pracy,
  • tworzenie warunków do kształtowania zachowań promujących zdrowy tryb życia i sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,
  • kształtowanie postaw promujących dalszy rozwój zawodowy, intelektualny i społeczny takich jak: odpowiedzialność, uczciwość, wiarygodność, rzetelność, kreatywność i podejmowanie inicjatyw, szacunek do pacjenta, kultura osobista.

Powyższe realizujemy poprzez:

  • zapewnienie starannie dobranych trenerów w oparciu o wymagane kwalifikacje,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • śledzenie zmian i zapewnienie szkoleń zgodnie z aktualnymi standardami,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i spełnianie wymagań prawnych w zakresie prowadzonej działalności,
  • reagowanie na zmiany w wymaganiach klientów i bieżąca ocenia stopnia satysfakcji klientów.

Dyrektor placówki zobowiązuje się do zatwierdzenia i weryfikacji celów jakościowych, zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji polityki.