Masaż Tkanek Głębokich (MTG) – „Deep Tissue Massage”

Wprowadzenie

„Zrozumienie warstw ciała i możliwości pracy z tkanką w tych warstwach zmierzającą do rozluźnienia, wydłużenia i uwolnienia utrzymujących się wzorców nieprawidłowych napięć w możliwie najbardziej skuteczny i energooszczędny sposób.” – Art Riggs, Advanced Rolfer

Opis metody

Masaż Tkanek Głębokich znany również jako masaż głęboki jest jedną z form manualnej pracy z ciałem. Swoje korzenie wywodzi z Integracji Strukturalnej (inaczej Rolfingu), koncepcji zapoczątkowanej przez dr Idę Rolf.

MTG opiera się na świadomym podążaniu za funkcją układu mięśniowo-powięziowego oraz warstwowej pracy tkankowej, prowadzącej do rozluźnienia, poprawy przesuwalności, poprawy gibkości i uwolnienia napięć tkankowych w jak najbardziej skuteczny i ekonomiczny sposób.

Jest to coraz popularniejsza forma terapii, która pozwala na skuteczne rozwiązywanie zaburzeń w dysfunkcjach narządu ruchu oraz wadach postawy. Składa się z oceny funkcjonalnej pacjenta, oceny jego układu mięśniowo-powięziowego i zastosowania odpowiedniej, zindywidualizowanej terapii.

Opis pracy

W Masażu Tkanek Głębokich często myląca jest jego nazwa, ponieważ nie zawsze musi być to terapia nakierowana na głęboko położone struktury. W zależności od pacjenta i jego potrzeby masaż może być bardzo powierzchowny – skupiający się na tkankach powierzchownych lub głęboki – docierający do głębiej położonych warstw i struktur.

W MTG stosuje się techniki pracy opuszkami palców, kostkami, nasadą ręki, pięścią, przedramieniem i łokciem. Każda z technik dobierana jest indywidualnie do pacjenta oraz opracowywanego problemu w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego w sposób bezpieczny, łagodny i (o ile to możliwe) bezbolesny.

Podczas zabiegu pacjent aktywnie uczestniczy w terapii poprzez wykonywanie ściśle określonych ruchów, mających na celu zwiększenie skuteczności dobranych technik, a tym samym rozluźnienie tkanek. Mogą być to ruchy czynne wykonywane przez pacjenta lub bierne sterowane przez terapeutę.

Wskazania

Masaż tkanek głębokich ma zastosowanie w przypadku wielu dolegliwości i urazów narządu ruchu, niezależnie od wieku pacjenta. Doskonale sprawdza się w terapii wad postawy u dzieci, przewlekłych dolegliwościach bólowych m.in. kręgosłupa, stawów obwodowych (np. staw barkowy, staw kolanowy, staw biodrowy) oraz bóli napięciowych układu mięśniowo – powięziowego.

MTG możemy wykorzystać zarówno u pacjenta z napięciowymi bólami głowy, pracownika biurowego skarżącego się na dolegliwości bólowe kręgosłupa jak i u sportowca z kontuzją stawu kolanowego, czy zespołem pasma biodrowo – piszczelowego.

Dzięki wszechstronności i uniwersalności technik Masażu Tkanek Głębokich możemy go stosować praktycznie u wszystkich osób z dolegliwościami narządu ruchu, a zabieg dostosowywać indywidualnie do pacjenta i zgłaszanego problemu.

Ta wszechstronność czyni MTG idealnym kursem na START!