Pinoterapia

Koszt szkolenia: 2500 zł (w tym 600 zł opłaty rekrutacyjnej)

Informacje w skrócie:

 • PROWADZĄCY:  Tomasz Rafalski / Krzysztof Skibiński
 • CZAS SZKOLENIA:  1-2 dzień w godz. 9-18, 3 dzień 8-15
 • CENA:3300zł/cena promocyjna 2500 zł (600 zł opłata rekrutacyjna + 1900zł pozostała kwota płatna przelewem, o czym będziemy informować mailowo do 3 tygodni przed terminem szkolenia)
Wyczyść

Opis

Pinoterapia to autorska metoda pracy z patologiami narządu ruchu stworzona przez lek. med. Radosława Składowskiego. Łączy w sobie techniki pracy narzędziowej z szeregiem technik manualnych skierowanych na wyznaczane w Medycynie Manualnej rodzaje patologii tkanek powierzchownych i głębokich. Szczególny nacisk kładziony jest na różnicowanie ww zaburzeń względem zaburzeń wyznaczanych w szeregu innych koncepcji terapeutycznych – zarazem wskazując na możliwości łączenia koncepcji Pinoterapii z wieloma metodami pracy z ciałem.

Poznaj prowadzących szkolenie

Program szkolenia:

 1. Otwarcie, wprowadzenie, BHP.
 2. Omówienie zjawiska piezoelektrycznego i odwróconego piezoelektrycznego w patologii powięzi.
  -Rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.
  -Omówienie różnych tkanek piezoelektrycznie czynnych.
  -Omówienie techniki KAT, AUT, WIR.
  -Diagnostyka bólowa regulatora I.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Omówienie zjawiska kompartmentu i sposobów jego tworzenia.
  -Rodzaje kompartmentów.
  -Rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.
  -Omówienie technik leczących zjawisko kompartmentu.
 5. Diagnostyka bólowa regulatora II
 6. Przeciwwskazania do metody.
 1. Powtórzenie kluczowych zagadnień z materiału dnia poprzedniego.
  Omówienie zadań układu wegetatywnego w narządzie ruchu. Jego rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.
 2. Omówienie zjawisk:
  -sympatykotonii sektorowej
  -zespołu algodystroficznego
  -tzw. „Ośmiornicy”
 3. Ćwiczenia praktyczne w lokalizowaniu ośmiornic i ich zmian patologicznych
 4. Omówienie technik tarcia powierzchownego:
  -Gua Sha
  -Masaż bańką
  -WIR
  -GRASP narzędziowy i manualny (rolfing)
  -Diagnostyka bólowa regulatora III.
 5. Ćwiczenia praktyczne omówionych technik, układanie ich w metodologie i strategie.
 6. Wprowadzenie do zagadnień związanych z łańcuchami (szlakami) synkinetycznymi. Rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.
 7. Omówienie technik terapeutycznych. Ćwiczenia praktyczne. Diagnostyka bólowa regulatora IV.
 8. Wprowadzenie teoretyczne techniki Zwarcia Dipolu.
 9. Omówienie rozkładu najaktywniejszych dipoli na głowie , tułowiu i kończynach z opisem ich roli w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.
 10. Ćwiczenia praktyczne. Dyskusja, podsumowania.
 1. Powtórzenie kluczowych zagadnień z materiału dnia poprzedniego. Omówienie zjawiska pola morfogenetycznego.
  – Koncepcja informokształtu i koncepcja dipola.
  – Diagnostyka bólowa regulatora V.
  – Typologia pacjentów.
  – Tok postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.
 2. Ogólne odreagowanie – Omówienie teoretyczne, pokazy, nauka praktyczna.
 3. Omówienie, pokaz i ćwiczenia praktyczne technik GRAD i TASK.
 4. Ogólne odreagowanie cd. Ćwiczenia, Dyskusja, Podsumowania.

Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat oraz zaświadczenie

Opinie o naszych kursach:

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Miejsce oraz termin szkolenia:

Warszawa 6-8.12.2021 – opłata rekrutacyjna