Neurodiagnostyka i Terapia Level 1 (Terapia Nerwowo-Mięśniowa)

Koszt szkolenia: 3200 zł (w tym 600 zł opłaty rekrutacyjnej)

Informacje w skrócie:

 • PROWADZĄCY: Patryk Sobotka i Maciej Duczyński
 • ASYSTENCI: Krzysztof Kwieciński/Artur Przywara
 • CZAS SZKOLENIA: 2 moduły po 3 dni. Dzień 1-2 w godz. 9-18, dzień 3 w godz. 9-15.
 • CENA: 3999zł/cena promocyjna 3200 zł (600 zł opłata rekrutacyjna + 2600 zł pozostała kwota płatna przelewem, o czym będziemy informować mailowo do 3 tygodni przed terminem szkolenia)
Wyczyść

Opis

Neurodiagnostyka i Terapia Level 1 (wcześniej Terapia Nerwowo-Mięśniowa) jest to niezwykle praktyczne szkolenie adresowane do fizjoterapeutów, lekarzy, masażystów i studentów tych kierunków, którzy chcą rozwijać się w pracy z pacjentami bólowymi, pooperacyjnymi, ortopedycznymi czy sportowcami. Kurs ten nakierowany jest na pracę z układem nerwowym i wykorzystuje ścisłą korelację i zależności pomiędzy tym układem a tkanką mięśniowo-powięziową. Szkolenie to jest przeplatane zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznymi ćwiczeniami, gdzie kursanci ćwiczą na sobie zaprezentowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne. Kurs podzielony jest na dwa trzydniowe moduły, które wspólnie tworzą integralną całość.

Bóle kręgosłupa i blizna po cesarce – diagnostyka i terapia

W trakcie całego szkolenia kursant zapoznaje się z diagnostyką opartą na kinezjologii stosowanej uaktualnionej o obecną wiedzę na temat ludzkiej neurofizjologii, zagadnienia kliniczne i techniki terapii manualnej. Zagadnienia te obejmują obszary związane z przebytymi urazami i ich wpływem na niespecyficzne dolegliwości bólowe, będące obecnie jednym z największych problemów współczesnej medycyny. Program obejmuje też aspekty związane z dysfunkcjami narządu ruchu, układem trawiennym i wydzielniczym oraz szeroko pojętą homeostazą. Każdy temat ma swoje odzwierciedlenie w części praktycznej, na którą przeznaczamy najwięcej czasu.

Kurs ma charakter praktyczny, każdą technikę czy element diagnostyczny ćwiczy się w grupie tak, by móc przełożyć je na własną pracę z pacjentami. Jednocześnie uczestnictwo w szkoleniu zapewnia możliwość dalszego bezpośredniego wsparcia prowadzących!

Poznaj prowadzących szkolenie

Program szkolenia:

Moduł I (3 dni):

 1. Układ somatyczny i autonomiczny;
 2. Lokalna i globalna toniczność mięśni (normotonia, hipotonia, hipertonia);
 3. Wpływ urazów na układ nerwowy część 1.
 1. Precyzyjne testy siły mięśniowej;
 2. Reakcje układu nerwowego, wzorce wyhamowań;
 3. Testy kinezjologiczne jednostek mięśniowo-powięziowych całego ciała;
 4. Analiza posturalna;
 5. Dynamiczne badanie chodu;
 6. Test Lokalizacji Terapeutycznej oraz Podwójnej Lokalizacji Terapeutycznej;
 7. Technika podrażnienia i badanie z użyciem Wskaźnika.  
 1. Pozycyjne rozluźnianie;
 2. Energizacja mięśniowa;
 3. Inhibicja;
 4. Kompresja;
 5. Techniki powięziowe.

Moduł II (3 dni):

 1. Układ autonomiczny w praktyce;
 2. Rozwój mózgu i jego wpływ na wzorce bólowe;
 3. Fizjologia i patofizjologia bólu;
 4. Wpływ urazów na układ nerwowy część II.
 1. Różnicowanie objawów bólowych;
 2. Badanie palpacyjne czaszki;
 3. Badanie narządów wewnętrznych i odniesienie do wzorców wyhamowania;
 4. Kliniczne objawy chorób wewnętrznych;
 5. Szczegółowe badanie kręgosłupa;
 6. Nietolerancje pokarmowe i alergie a objawy somatyczne.
 1. Szlifowanie technik z modułu pierwszego (pozycyjne rozluźnianie, energizacja mięśniowa, inhibicja, kompresja, techniki powięziowe);
 2. Oscylacje kręgosłupowe;
 3. Gradobicie i inhibicja;
 4. Techniki ukierunkowane na układ autonomiczny (przepony funkcjonalne, praca z czaszką i splotem trzewnym);
 5. Praca z Punktami Bennetta.

Kurs należy realizować, zaczynając od modułu pierwszego. Nie jest możliwe uczestnictwo tylko w jednym wybranym module.

Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat oraz zaświadczenie

Opinie o naszych kursach:

Informacje dodatkowe

Miejsce oraz termin szkolenia:

Warszawa 7-9.01.2022 i 4-6.02.2022 – opłata rekrutacyjna, Kraków 11-13.02.2022 i 4-6.03.2022- opłata rekrutacyjna