Neurodiagnostyka i Terapia

Koszt szkolenia: 6600 zł (w tym 600 zł opłaty rekrutacyjnej)

Informacje w skrócie:

 • PROWADZĄCY: Patryk Sobotka (moduł I i IV) i Maciej Duczyński (moduł II i III)
 • ASYSTENCI:  Artur Przywara (moduł I i IV) i Krzysztof Kwieciński (moduł II i III)
 • CZAS SZKOLENIA: 4 moduły po 3 dni.
 • CENA: 6600 zł (600 zł opłata rekrutacyjna + 3000 zł przed pierwszym modułem + 3000 zł przed III modułem)
Wyczyść

Opis

NEURODIAGNOSTYKA I TERAPIA (LEVEL 1 I 2)

Neurodiagnostyka i Terapia (wcześniej Terapia Nerwowo-Mięśniowa) jest to niezwykle praktyczne szkolenie adresowane do fizjoterapeutów, lekarzy, masażystów i studentów tych kierunków, którzy chcą rozwijać się w pracy z pacjentami bólowymi, pooperacyjnymi, ortopedycznymi, sportowcami czy też osobami cierpiącymi z powodu bólu o niespecyficznym charakterze. 

Kurs ten skierowany jest na pracę z układem nerwowym i wykorzystuje ścisłą korelację i zależności pomiędzy tym układem a tkanką mięśniowo-powięziową. 

Szkolenie to jest przeplatane zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznymi ćwiczeniami, gdzie kursanci ćwiczą na sobie zaprezentowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne. Kurs podzielony jest na cztery trzydniowe moduły, które wspólnie tworzą integralną całość.

Poznaj prowadzących szkolenie

MODUŁ I

W trakcie I modułu słuchacze zapoznają się z podstawami neurofizjologii somatycznego układu nerwowego oraz wcielą tę wiedzę w praktykę ucząc się i wykonując na sobie testy kolejnych jednostek mięśniowo-powięziowych. Uczą się też interpretować te testy, szukając przyczyn najczęściej występujących dolegliwości bólowych i zaburzeń w układzie ruchu. Analizują statykę i ruch pacjenta, by szybciej zauważać potencjalne źródła zaburzeń somatycznych.

 1. Wstęp do NiT, podstawy neurofizjologii
 2. Triada zdrowia, poziomy stresu, ból jako informacja, toniczność mięśniowa, receptory
 3. Testy nerwowo-mięśniowe dla kończyny górnej
 4. Testy nerwowo-mięśniowe dla odcinka szyjnego
 5. Testy nerwowo-mięśniowe dla kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
 1. Testy nerwowo-mięśniowe dla tułowia i jamy brzusznej
 2. Testy nerwowo-mięśniowe dla kończyny dolnej
 3. Wywiad na potrzeby NiT
 4. Zasady bramki bólowej
 5. Zasady lokalizacji terapeutycznej
 6. Zasady Podwójnej Lokalizacji Terapeutycznej
 7. Case study z wykorzystaniem mięśni powiązanych z dysfunkcją
 1. Diagnostyka z wykorzystaniem wskaźnika
 2. Zasady dla stawów i więzadeł
 3. Szczegółowa diagnostyka kręgosłupa
 4. Case study z wykorzystaniem wskaźnika
 5. Surogacja – ogólne zasady pracy z wykorzystaniem pośrednika

MODUŁ II

Podczas II modułu kursanci systematyzują wiedzę z poprzedniego modułu, następnie uczą się rozszerzonych zasad diagnostyki, szukając dysfunkcji o wyższym priorytecie. Następnie poznają podstawy neurofizjologii układu autonomicznego, uczą się rozpoznawać objawy pochodzące z tego układu i opanowują zasady pracy z jego równoważeniem przez pracę z wykorzystaniem technik inhibicji autonomicznej w obrębie czaszki, jamy ustnej, cylindra brzusznego i przepon funkcjonalnych ciała.

 1. Usystematyzowanie pojęć z modułu I
 2. Omówienie najczęściej popełnianych błędów
 3. Analiza posturalna na potrzeby NiT
 4. Zasady szukania dysfunkcji o wyższym priorytecie
 5. Case study – priorytetowość dysfunkcji
 6. Wstęp do pracy z układem autonomicznym
 7. Praca z przeponami funkcjonalnymi ciała
 1. Praca z czaszką
 2. Praca z jamą ustną
 3. Omówienie układów sensorycznych
 4. Analiza chodu w kontekście układu nerwowego
 5. Praca z układem wzrokowym
 6. Case study – zaburzenia sensomotoryki
 1. Omówienie układu trzewnego i teorii segmentów zmienionych czynnościowo
 2. Praca ze strefami odruchowymi
 3. Praca z jamą brzuszną
 4. Zasady testowania nadwrażliwości układu pokarmowego
 5. Case study – zaburzenia wisceralne
 6. Integracja zasad terapii z modułu I i II

MODUŁ III

Na module III znacznie rozszerzymy wiadomości z biochemicznej strony naszego organizmu, integrując je w jedną całość z aspektem strukturalnym i emocjonalnym. Szczegółowo omówimy i przećwiczymy diagnostykę różnicową problemów trzewnych i uroginekologicznych – możesz liczyć na rozszerzenie wywiadu chorobowego, pytania, jakie powinny się pojawić w jego trakcie, ewentualne wskazania do odesłania pacjenta do lekarza specjalisty i/lub dietetyka oraz wykonania dodatkowych badań medycznych. W trakcie III modułu rozszerzymy też diagnostykę funkcjonalną postawy ciała, cylindra brzusznego i klatki piersiowej, przećwiczymy też nowe propozycje terapii płynowej kręgosłupa, zawieszeń powięziowych i więzadłowych narządów wewnętrznych jamy brzusznej, klatki piersiowej i miednicy mniejszej, poszczególnych narządów oraz dobierzemy do nich zalecenia dla pacjenta.

 1. Zasady bezpieczeństwa pracy z pacjentem z objawami bólowymi w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej
 2. Diagnostyka wizualna
 3. Diagnostyka medyczna i funkcjonalna narządów klatki piersiowej, terapia:
 4. Kręgosłup i jego sploty naczyniowe
 5. Płuca
 6. Serce i osierdzie
 7. Przełyk
 8. Nerw błędny i zwój gwiaździsty
 1. Diagnostyka medyczna i funkcjonalna narządów jamy brzusznej, terapia:
 2. Żołądek
 3. Wątroba i pęcherzyk żółciowy
 4. Trzustka
 5. Śledziona
 6. Dwunastnica
 7. Jelito grube
 8. Jelito cienkie
 9. Zwoje nerwowe i sploty naczyniowe jamy brzusznej
 1. Diagnostyka medyczna i funkcjonalna narządów miednicy mniejszej i układu moczowego, terapia:
 2. Nerki i moczowody
 3. Pęcherz moczowy
 4. Jajniki, jajowody
 5. Macica
 6. Odbytnica
 7. Prostata
 8. Zwoje nerwowe i sploty naczyniowe miednicy mniejszej

MODUŁ IV

Moduł IV w całości poświęcimy takim zagadnieniom jak somatyzacyjne emocjonalna i psychosomatyka. Mając już wiedzę dotyczącą struktury i biochemii omówimy szczegółowo ostatnią składową triady zdrowia. Tę część poświęcimy głównie zagadnieniom dotyczącym zaburzeniom mentalnym. Omówimy ciąg przyczynowo – skutkowy: emocje, narządy, układ ruchu. W części praktycznej nauczysz się jak poprzez ciało pracować z nieprzepracowanymi emocjami, przekonaniami oraz autosabotażem. Do skutecznej terapii wykorzystasz wiedzę dotyczącą centrów energetycznych, meridianów, punktów neuronaczyniowych i neurolimfatycznych. Wykorzystując Twoją aktualną wiedzę na temat priorytetowosci oraz dokładając do tego praktykę wrzucania informacji w obwód omówimy zagadnienia dotyczące nadwrażliwości na bodźce (hiperwrażliwość) dzięki czemu zaczniesz pracować z kluczowymi dysfunkcjami w ciele pacjenta. 

 1. Somatyzacja emocjonalna (psychosomatyka) i psychoenergetyka – omówienie zagadnień
 2. Epigenetyka – dziedziczenie zachowań
 3. Punkty przełączeń – integracja pacjenta przed terapia (przód-tył, prawo-lewo, góra-dół)
 4. „Rozmowa z ciałem” – ogólne zasady komunikacji, praca z podświadomością
 5. Obwód – wykorzystanie w praktyce
 6. Podstawowe tryby palcowe
 7. Pacjent nadwrażliwy na bodźce – szukanie priorytetów,
 1. Wykorzystanie wiedzy o meridianach w NiT
 2. Centra energetyczne w pracy terapeutycznej
 3. Połączenie: emocje – narząd – ciało
 4. Emocje a narządy
 5. Możliwości pracy z emocjami poprzez ciało
 6. Techniki terapeutyczne. Wykorzystanie punktów neuronaczyniowych i neurolimfatycznych, punktów alarmowych dla meridianów, techniki czołowo-potylicznej
 1. Autosabotaż
 2. Praca na linii życia
 3. Generacje – ogólne zasady, diagnostyka i terapia
 4. Terapia z uwzględnieniem priorytetowych dysfunkcji, meridianów, centrów energetycznych oraz punktów neuronaczyniowych i neurolimfatycznych

Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat oraz zaświadczenie

Opinie o naszych kursach: