szkolenie stacjonarne (15 dni)

NEURODIAGNOSTYKA I TERAPIA

Pięciomodułowe, zaawansowane szkolenie, które uczy holistycznego patrzenia na ciało. Nauczysz się odkrywać dolegliwości pacjenta i zdobędziesz umiejętność znajdowania przyczyn problemów, nawet w bardzo trudnych przypadkach.

Cena szkolenia: 8600 zł (w tym 600 zł opłaty rekrutacyjnej. I rata 3650 zł płatna przed I modułem, a II rata 3650 zł płatna przed III modułem)

szkolenie stacjonarne (15 dni)

NEURODIAGNOSTYKA I TERAPIA

Pięciomodułowe, zaawansowane szkolenie, które uczy holistycznego patrzenia na ciało. Nauczysz się odkrywać dolegliwości pacjenta i zdobędziesz umiejętność znajdowania przyczyn problemów, nawet w bardzo trudnych przypadkach.

Cena szkolenia: 8600 zł (w tym 600 zł opłaty rekrutacyjnej. I rata 3650 zł płatna przed I modułem, a II rata 3650 zł płatna przed III modułem)

NEURODIAGNOSTYKA

To ocena kluczowych stresorów obciążających nasze ciało. Opiera się na wykorzystaniu odruchów do badania układu nerwowego. Terapia polega na zastosowaniu odpowiednich bodźców nakierowanych na poprawę pracy organizmu.

Dla kogo?

To szkolenie dla fizjoterapeutów, lekarzy, masażystów i studentów tych kierunków, którzy chcą rozwijać się w pracy z pacjentami bólowymi, pooperacyjnymi, ortopedycznymi, sportowcami czy też osobami cierpiącymi z powodu bólu o niespecyficznym charakterze.

 

Koncepcja

Obejrzyj film wyjaśniający Neurodiagnostykę

Układ nerwowy

W sytuacji przedłużających się bodźców stresowych możemy wyczerpać zdolności adaptacji układu nerwowego. Wtedy właśnie pojawia się ból, pogarsza się regeneracja, wszystkie układy w ciele zaczynają pracować gorzej.

Aby uniknąć takiej sytuacji musimy przypatrzeć się stresorom, jakie obciążają układ nerwowy pacjenta. Znając zasady działania i badając jego reakcje przez odruchy, możemy sprawdzić co obciąża ciało pacjenta.

Triada zdrowia

Rozumiejąc zależności i zasady działania układu nerwowego sprawdzamy, czy problem pacjenta bierze się z ciała, chemii, czy emocji. Dostosowywujemy do tego techniki terapeutyczne i odciążamy jego układ nerwowy. Tym samym budujemy możliwości adaptacyjne, by ciało zaczęło lepiej radzić sobie ze sprawami dnia codziennego.

Zrozumienie procesu

Szkolenie Neurodiagnostyka i Terapia to nie tylko zbiór sztywnych zasad mających na celu odkryć miejsce odpowiadające za obciążenie układu nerwowego, ale też zrozumienie podstaw fizjologicznych które mogły do tego doprowadzić. Znalezienie miejsca w ciele jest ważne, niemniej wiedza teoretyczna z badań naukowych wsparta doświadczeniem gabinetowym daje znacznie większe możliwości dobrania skutecznej i bezpiecznej dla pacjenta terapii.

Psychoneuroimmunologia

Nauka coraz chętniej łączy ze sobą wiedzę z zakresu różnych specjalizacji i zależności między układami w ciele. W przypadku chociażby psychoneuroimmunologii, pomaga nam ona znaleźć zależności między ludzkim zachowaniem, a układem nerwowym i odpornościowym. W praktyce terapeutycznej również widzimy takie zależności, co pozwala nam szybciej “łączyć kropki” i szybciej uzyskać wyraźny obraz stanu organizmu pacjenta.

Dlaczego warto?

Dzięki temu szkoleniu otrzymasz niesamowite narzędzie do pracy z pacjentem, dzięki któremu zaczniesz czytać z jego ciała, jak z otwartej księgi. Na ostatnim module będziesz miał możliwość pracować na prawdziwych pacjentach. Każdy pacjent, jego diagnostyka i terapia oraz plan powrotu do zdrowia zostanie szczegółowo omówiony.

Wszystko po to, abyś do gabinetu wrócił pewniejszy swoich umiejętności i zainspirowany do pomagania ludziom.

Termin i miasto

Instruktorzy

Dostępność

Warszawa
Patryk Sobotka
Maciej Duczyński
KRAKÓW
Patryk Sobotka
Maciej Duczyński

Program szkolenia

5 modułów po 3 dni
Dzień 1-2: 9:00-18:00
dzień 3: 9:00-15:00

MODUŁ I
W trakcie I modułu słuchacze zapoznają się z podstawami neurofizjologii somatycznego układu nerwowego oraz wcielą tę wiedzę w praktykę ucząc się i wykonując na sobie testy kolejnych jednostek mięśniowo-powięziowych. Uczą się też interpretować te testy, szukając przyczyn najczęściej występujących dolegliwości bólowych i zaburzeń w układzie ruchu. Analizują statykę i ruch pacjenta, by szybciej zauważać potencjalne źródła zaburzeń somatycznych.

 1. Wstęp do NiT, podstawy neurofizjologii
 2. Triada zdrowia, poziomy stresu, ból jako informacja, toniczność mięśniowa, receptory
 3. Testy nerwowo-mięśniowe dla kończyny górnej
 4. Testy nerwowo-mięśniowe dla odcinka szyjnego
 5. Testy nerwowo-mięśniowe dla kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
 1. Testy nerwowo-mięśniowe dla tułowia i jamy brzusznej
 2. Testy nerwowo-mięśniowe dla kończyny dolnej
 3. Wywiad na potrzeby NiT
 4. Zasady bramki bólowej
 5. Zasady lokalizacji terapeutycznej
 6. Zasady Podwójnej Lokalizacji Terapeutycznej
 7. Case study z wykorzystaniem mięśni powiązanych z dysfunkcją
 1. Diagnostyka z wykorzystaniem wskaźnika
 2. Zasady dla stawów i więzadeł
 3. Szczegółowa diagnostyka kręgosłupa
 4. Case study z wykorzystaniem wskaźnika
 5. Surogacja – ogólne zasady pracy z wykorzystaniem pośrednika

MODUŁ II
Podczas II modułu kursanci systematyzują wiedzę z poprzedniego modułu, następnie uczą się rozszerzonych zasad diagnostyki, szukając dysfunkcji o wyższym priorytecie. Następnie poznają podstawy neurofizjologii układu autonomicznego, uczą się rozpoznawać objawy pochodzące z tego układu i opanowują zasady pracy z jego równoważeniem przez pracę z wykorzystaniem technik inhibicji autonomicznej w obrębie czaszki, jamy ustnej, cylindra brzusznego i przepon funkcjonalnych ciała.

 1. Usystematyzowanie pojęć z modułu I
 2. Omówienie najczęściej popełnianych błędów
 3. Analiza posturalna na potrzeby NiT
 4. Zasady szukania dysfunkcji o wyższym priorytecie
 5. Case study – priorytetowość dysfunkcji
 6. Wstęp do pracy z układem autonomicznym
 7. Praca z przeponami funkcjonalnymi ciała
 1. Praca z czaszką
 2. Praca z jamą ustną
 3. Omówienie układów sensorycznych
 4. Analiza chodu w kontekście układu nerwowego
 5. Praca z układem wzrokowym
 6. Case study – zaburzenia sensomotoryki
 1. Omówienie układu trzewnego i teorii segmentów zmienionych czynnościowo
 2. Praca ze strefami odruchowymi
 3. Praca z jamą brzuszną
 4. Zasady testowania nadwrażliwości układu pokarmowego
 5. Case study – zaburzenia wisceralne
 6. Integracja zasad terapii z modułu I i II

MODUŁ III
Na module III znacznie rozszerzymy wiadomości z biochemicznej strony naszego organizmu, integrując je w jedną całość z aspektem strukturalnym i emocjonalnym. Szczegółowo omówimy i przećwiczymy diagnostykę różnicową problemów trzewnych i uroginekologicznych – możesz liczyć na rozszerzenie wywiadu chorobowego, pytania, jakie powinny się pojawić w jego trakcie, ewentualne wskazania do odesłania pacjenta do lekarza specjalisty i/lub dietetyka oraz wykonania dodatkowych badań medycznych. W trakcie III modułu rozszerzymy też diagnostykę funkcjonalną postawy ciała, cylindra brzusznego i klatki piersiowej, przećwiczymy też nowe propozycje terapii płynowej kręgosłupa, zawieszeń powięziowych i więzadłowych narządów wewnętrznych jamy brzusznej, klatki piersiowej i miednicy mniejszej, poszczególnych narządów oraz dobierzemy do nich zalecenia dla pacjenta.

 1. Zasady bezpieczeństwa pracy z pacjentem z objawami bólowymi w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej
 2. Diagnostyka wizualna
 3. Diagnostyka medyczna i funkcjonalna narządów klatki piersiowej, terapia:
 4. Kręgosłup i jego sploty naczyniowe
 5. Płuca
 6. Serce i osierdzie
 7. Przełyk
 8. Nerw błędny i zwój gwiaździsty
 1. Diagnostyka medyczna i funkcjonalna narządów jamy brzusznej, terapia:
 2. Żołądek
 3. Wątroba i pęcherzyk żółciowy
 4. Trzustka
 5. Śledziona
 6. Dwunastnica
 7. Jelito grube
 8. Jelito cienkie
 9. Zwoje nerwowe i sploty naczyniowe jamy brzusznej
 1. Diagnostyka medyczna i funkcjonalna narządów miednicy mniejszej i układu moczowego, terapia:
 2. Nerki i moczowody
 3. Pęcherz moczowy
 4. Jajniki, jajowody
 5. Macica
 6. Odbytnica
 7. Prostata
 8. Zwoje nerwowe i sploty naczyniowe miednicy mniejszej

MODUŁ IV
Moduł IV w całości poświęcimy takim zagadnieniom jak somatyzacyjne emocjonalna i psychosomatyka. Mając już wiedzę dotyczącą struktury i biochemii omówimy szczegółowo ostatnią składową triady zdrowia. Tę część poświęcimy głównie zagadnieniom dotyczącym zaburzeniom mentalnym. Omówimy ciąg przyczynowo – skutkowy: emocje, narządy, układ ruchu. W części praktycznej nauczysz się jak poprzez ciało pracować z nieprzepracowanymi emocjami, przekonaniami oraz autosabotażem. Do skutecznej terapii wykorzystasz wiedzę dotyczącą centrów energetycznych, meridianów, punktów neuronaczyniowych i neurolimfatycznych. Wykorzystując Twoją aktualną wiedzę na temat priorytetowosci oraz dokładając do tego praktykę wrzucania informacji w obwód omówimy zagadnienia dotyczące nadwrażliwości na bodźce (hiperwrażliwość) dzięki czemu zaczniesz pracować z kluczowymi dysfunkcjami w ciele pacjenta. 

 1. Somatyzacja emocjonalna (psychosomatyka) i psychoenergetyka – omówienie zagadnień
 2. Epigenetyka – dziedziczenie zachowań
 3. Punkty przełączeń – integracja pacjenta przed terapia (przód-tył, prawo-lewo, góra-dół)
 4. „Rozmowa z ciałem” – ogólne zasady komunikacji, praca z podświadomością
 5. Obwód – wykorzystanie w praktyce
 6. Podstawowe tryby palcowe
 7. Pacjent nadwrażliwy na bodźce – szukanie priorytetów
 1. Wykorzystanie wiedzy o meridianach w NiT
 2. Centra energetyczne w pracy terapeutycznej
 3. Połączenie: emocje – narząd – ciało
 4. Emocje a narządy
 5. Możliwości pracy z emocjami poprzez ciało
 6. Techniki terapeutyczne. Wykorzystanie punktów neuronaczyniowych i neurolimfatycznych, punktów alarmowych dla meridianów, techniki czołowo-potylicznej
 1. Autosabotaż
 2. Praca na linii życia
 3. Generacje – ogólne zasady, diagnostyka i terapia
 4. Terapia z uwzględnieniem priorytetowych dysfunkcji, meridianów, centrów energetycznych oraz punktów neuronaczyniowych i neurolimfatycznych

MODUŁ V
Na piątym module nauczysz się myśleć jak neuroterapeuta, wykonać diagnostykę i przeprowadzić sesję terapeutyczną a także zaplanować dalszy jej proces.
Na tym etapie pojawią się prawdziwi pacjenci, których dla Was zorganizujemy. Przejdziemy od diagnostyki poprzez określenie celu terapii i zaplanowanie pierwszych spotkań z pacjentem. Omówimy także postępowanie w częstych i jednocześnie wymagających problemach pacjentów ze schorzeniami autoimmunologicznymi i psychosomatycznymi.
Podszkolimy swoje umiejętności w komunikacji z pacjentem, co jest tak istotne w pracy z pacjentami posiadającymi długotrwałe schorzenia. Nie zabraknie też nowych narzędzi terapeutycznych, które ułatwią i przyspieszą Twoją pracę.
Po ukończeniu ostatniego modułu sprawdzisz swoją wiedzę w egzaminie końcowym i otrzymasz zaświadczenie MEN oraz Dyplom NEUROTERAPEUTY!

 1. Integracja wiedzy z całej metody.
 2. Omówienie nowych koncepcji do pracy z pacjentem psychosomatycznym.
 3. Część praktyczna.
 4. Egzamin teoretyczny.
 1. Egzamin praktyczny z udziałem pacjenta – część 1.
 2. Omówienie przypadków poszczególnych pacjentów.
 3. Omówienie nowych koncepcji do pracy z pacjentem ze schorzeniami z autoagresji.
 4. Egzamin praktyczny z udziałem pacjenta – część 2.
 1. Omówienie przypadków z egzaminu.
 2. Powtórzenie wybranych zagadnień.
 3. Uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia kursu, zaświadczeń MEN i dyplomów Neuroterapeuty.

Instruktorzy

Asystenci

Skorzystaj z płatności ratalnej

Po podjęciu decyzji o zakupie na raty prosimy o wiadomość na kontakt@neuroprojekt.pl. W wiadomości zwrotnej przekażemy spersonalizowany link do wniosku i szczegóły co do dalszych kroków.

Opinie o naszych kursach

Kaja Lewczuk
Kaja Lewczuk
2023-08-15
To piękna rzecz, kiedy przychodzisz na kurs i otrzymujące dokładnie to, co zostało Ci obiecane, a brzmiało jak gruszki na wierzbie. Na pierwszym module NiT usłyszałam „to instrukcja do skrzynki z narzędziami, które masz”, „diagnostyka, którą tutaj prowadzimy jest adresowana do przyczyny problemu, a nie tylko objawów” i co więcej „ten kurs sprawi, że będziecie nie tylko lepszymi terapeutami ale i zmieni Was samych”. Fantastyczna przygoda, świetni ludzie, doskonali terapeuci i dotrzymane obietnice. Polecam z całego serca!
Dominika Sienkiewicz
Dominika Sienkiewicz
2023-05-18
Ostatnie 6 dni spędziłam w Neuro Projekt na Zaawansowanym MTG, polecam z całego serca. Ogromna dawka nowej wiedzy, poznanie nowych technik terapeutycznych oraz możliwość dostrzegania ciała pacjenta w inny sposób???? Kurs prowadzony jest przez dwóch przesympatycznych Panów ☺️☺️☺️ Jeżeli ktoś szuka fajnego szkolenia, które poszerzy jego horyzonty to zdecydowanie Neuro Projekt będzie najlepszą decyzją ????☺️
Marysia K
Marysia K
2023-04-19
Bardzo profesjonalna kadra. Mega ludzie, mega atmosfera.
Jakub Pasławski
Jakub Pasławski
2023-03-28
Mogę zdecydowanie polecić kurs MTG, faktycznie jest to idealny kurs na sam początek przygody z fizjoterapią - podkreślę fizjoterapią, a nie rehabilitacją - czyli to czego "uczą" uczelnie w Polsce. Przeogromna dawka wiedzy, cudowna i przyjazna atmosfera, sprawiająca, że osoby żądne wiedzy uzależniają się od niej i chcą jeszcze więcej. To wspaniałe uczucie móc spędzić 6 intensywnych i wartościowych dni z ludźmi, którzy tak samo jak ty chcą się stale rozwijać i inwestować w samego siebie. Pozwolę sobie również wspomnieć o genialnych prowadzących Krzysiek i Piotrek to duet idealnie uzupełniający się, z super podejściem do życia, prócz fizjoterapii i tego jak zostać fenomenalnym terapeutą bije od nich bardzo pozytywna i dobra energia, a młody człowiek jest w stanie nauczyć się nie tylko MTG, ale także wielu życiowych i przede wszystkim PRAKTYCZNYCH rzeczy. Zdecydowanie p o l e c a m, to na pewno nie jest mój ostatni kurs - jeżeli kochasz się rozwijać, uczyć i najważniejsze - CHCESZ POMAGAĆ PACJENTOM - bierz w ciemno, zobaczysz, że warto.
KiM Rehabilitacja
KiM Rehabilitacja
2023-02-18
Kurs NiT - teraźniejszość i przyszłości fizjoterapii. Polecam serdecznie. Krystian Grzesiek - KiM Rehabilitacja
Konrad Kuch
Konrad Kuch
2023-02-18
Świetne szkolenia, świetna atmosfera. Widoczna poprawa w efektach terapii.

Po szkoleniu otrzymasz

• certyfikat ukończenia szkolenia
• dyplom NEUROTERAPEUTY
• certyfikat ministerstwa edukacji i nauki
• dostęp do grupy absolwentów 
• wpisanie do ogólnopolskiej bazy NEUROTERAPEUTÓW

Metoda

Wierzymy, że tylko całościowe podejście zbliża terapeutę do odnalezienia kompletu przyczyn dolegliwości naszych pacjentów.