You are currently viewing TENDINOPATIA – SKUTECZNA TERAPIA I TRENING

TENDINOPATIA – SKUTECZNA TERAPIA I TRENING

Status kursu
Niezapisany
Koszt szkolenia
489 zł
Rozpocznij szkolenie

Program:

Moduł 1
Moduł 2
Moduł 3
Webinar
Egzamin