1. Jak skomponować trening?

INFORMACJA

Poniu017cszy materiau0142 porusza nastu0119puju0105ce zagadnienia:
1. Mity dotyczu0105ce u0107wiczeu0144 kru0119gosu0142upa
2. Trening kru0119gosu0142upa u2013 zestaw u0107wiczeu0144 u201eAu201d
3. Trening kregoskupa u2013 zestaw u0107wiczeu0144 u201eBu201d
4. u0106wiczenia do wykonania w domu
5. Odcinek szyjny u2013 u0107wiczenia
6. Odcinek piersiowy u2013 u0107wiczenia
7. Odcinek lu0119du017awiowy u2013 u0107wiczenia

MATERIAu0141 WIDEO

×

Koszyk