dr Grzegorz Jędrzejewski

Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Prócz własnej praktyki terapeutycznej prowadzę badania nad fizycznymi i psychologicznymi skutkami Integracji Strukturalnej. Ukończyłem szereg kursów w zakresie terapii manualnej i pracy z tkankami miękkimi, w tym Integrację Strukturalną.

Działania na rzecz Integracji Strukturalnej:

  • 2021 – członek zarządu Rolf Research Fundation
  • 2019 – członek Fascia Research Group, kierowanej przez dr Roberta Schleipa
  • 2018 – członek – European Guild for Structural Integration in the tradition of Ida P. Rolf PH.D. (EGSI),
  • 2018- członek – Professional – International Membership in the International Association of Structural Integrators (IASI)
  • 2018- członek – Polskie Towarzystwo Integracji Strukturalnej (PTIS).